Find latest news on follow me on twitter


Local press (08/02/2021): TV3


Local press (11/02/2021): línia nord


Local press (16/02/2021): Badalona Comunicació


Local press (11/06/2021): El Periódico


Sala de Premsa UPC (14/06/2021)


EU CORDIS (18/10/2021)

)